top of page
Psykens mørke side, narcissist
  • Forfatters billedeCristina Klastrup

VOLD MOD MÆND

Opdateret: 18. sep. 2022


Vold mod mænd og kvinder

VOLD GENERELT

Gennem de sidste 30 år har tallet for voldsramte i hjemmet ligget på mellem 1-3% af befolkningen. Gennemsnitsalderen ligger fra 16 til 74 år, og rammer både kvinder og mænd. I 2020 angav 2,5% af befolkningen i denne aldersgruppe, at de havde været udsat for vold indenfor det seneste år, hvilket svarer til 108.200 ofre.


Når man ser på statistikken, er det oftest de unge mellem 16-24 år, der udsættes for vold, og derefter falder risikoen. Generelt udsættes mænd mest for vold, og her medregnes vold i offentligheden. Derimod er kvinderne oftest udsat for vold, når man taler om vold i hjemmet og på arbejdspladsen. 9 ud af 10 voldsudøvere er mænd.Vold mod mænd

VOLD MOD MÆND

Når vi taler om partnervold er ca. 25% af alle, der udsættes for partnervold mænd. Dette hører vi dog ikke så meget om, som når kvinder udsættes for partnervold. Mænd i homoseksuelle forhold har en højere risiko for at blive udsat for vold end i et heteroseksuelt forhold. Typisk anmelder mændene ikke disse kvinder før de er lidt ældre. Tallene for de mænd der udsættes for psykisk vold er større end for fysisk vold. Grunden til at disse mænd helst ikke anmelder volden er, at der er en stor skam forbundet med at skulle fortælle om det. Det rammer dem hårdt på maskuliniteten, og de er bange for ikke at blive troet på, eller at nogen tror, at det er dem selv, der udøver volden. Nogle mænd har måske oplevet at folk tager kvindens parti, hvis de fortæller om den situation.

De bliver ofte i forholdet, da de elsker partneren, og måske har børn sammen, som de vil tage et hensyn til. Der kan også være en angst for at miste børnene. Der kan ligeledes være et økonomisk aspekt i forbindelse med at skulle forlade sin partner, som kan virke uoverskueligt. Nogle tror også, at volden måske går over, eller at de kan hjælpe partneren til at stoppe volden.Nedbrudt af vold, vold mod mænd

NEDBRUDT AF VOLDEN

Der er flere aspekter af, hvorfor mænd ikke går fra de voldelige partnere. Med tiden i et voldeligt forhold, mister en person ofte sin selvtillid, og føler sig ikke stærk nok til at gå. Måske har de heller ingen steder at tage hen, da mange ofre for psykisk vold er blevet isolerede fra venner og familie. Eller de isolerer sig for ikke at skulle svare på spørgsmål eller forsvare, hvad der sker i forholdet. Måske er volden blevet helt normal for dem efter at have levet med den i meget længe. Kroppen kan begynde at negligere volden og måske endda fortrænge det, den har været udsat for, for at holde ud at være til stede i sig selv. Hvis ofret har været udsat for gaslighting*, kan der være et aspekt af at tage al skylden på sig selv. At begynde at tro, at det er ens egen skyld, at hun bliver så sur. At føle at man ikke dur til noget og ikke er til nogen nytte for nogen. Alt dette kan nedbryde et menneske over tid.


*Gaslighting er en form for psykologisk manipulation, hvor udøveren af manipulationen får en anden person til at så tvivl om alle sine meninger og holdning, samt blive forvirrede over, hvem de er og hvad de står for. Dette gør at ofret i sidste ende oftest mister sig selv.Er du også i et fysisk og/eller psykisk voldeligt forhold, så ring til LEV UDEN VOLD på nummer 1888. Lev Uden Volds nationale hotline tilbyder anonym og gratis rådgivning – telefonisk og på chat. Telefonen er åben 24 timer i døgnet året rundt. Chatten har åbent på udvalgte tidspunkter.


Målgruppen er voldsudsatte og voldsudøvende mænd og kvinder, pårørende og fagpersoner. Derudover er mennesker udsat for seksualiseret vold i ikke-nære relationer også en del af målgruppen.


dkr.dkSeneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page